Privacybeleid

Privacybeleid

In overeenstemming met de AVG - de EU-verordening inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, die van kracht is sinds 25 mei 2018, is elke persoon die persoonlijke gegevens van gebruikers op enigerlei wijze verwerkt, verplicht om de regels en doeleinden van verwerking en verzameling te definiëren hen.

Simply-Cash.com - dat is Dawid Zdeb, een natuurlijk persoon, beheerder en eigenaar van de website Simply-Cash.com

Website - een website die beschikbaar is gesteld door de eigenaar van de website, Dawid Zdeb, beschikbaar gesteld aan gebruikers op Simply-cash.com, en alle adressen die doorverwijzen naar het hoofdadres van de website, evenals andere met betrekking tot de aanvulling, voortzetting of verandering nodig in de toekomst.

Persoonlijke gegevens - alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een geïdentificeerde persoon is een persoon wiens identiteit direct of indirect kan worden bepaald, met name aan de hand van een identificatienummer, een of meer specifieke factoren die zijn fysieke, mentale, fysiologische, culturele, economische of sociale kenmerken bepalen.

Natuurlijk persoon - elke gebruiker van de website Simply-cash.com die de website bezoekt en gebruik maakt van de informatie, diensten of het nut van de website-eigenaar, d.w.z. Dawid Zdeb.

1. De gegevensbeheerder is de eigenaar van de website Simply-cash.com - Dawid Zdeb. Persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de eisen en normen die zijn vastgelegd in wettelijke voorschriften. Gegevens worden opgeslagen op speciaal beveiligde servers. De website maakt gebruik van een beveiligd communicatie-encryptieprotocol (SSL).

2. Dawid Zdeb is de enige beheerder van persoonsgegevens. Uw activiteit op mijn website, d.w.z. het verzenden van een advertentieformulier, is een aspect van de verwerking van persoonlijke gegevens zoals naam, achternaam, IP-adres of e-mailadres. Uw persoonsgegevens zijn vertrouwelijk, worden verwerkt in overeenstemming met de wet en de bescherming van persoonsgegevens, en voor zover en voor het doel dat nodig is om de Dienst elektronisch te verlenen.

3. Elke persoon heeft het recht op toegang tot zijn gegevens, op verwijdering, rectificatie en beperking van de verwerking. Er is ook het recht om bezwaar te maken of een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Contact met de persoon die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens op de website simple-cash.com pp@simply-cash.com In het geval van intrekking van de toestemming voor verwerking, behoud ik mij het recht voor om te verwerken als de nationale, EU- en internationale wetgeving de gegevens opslag. Het delen van gegevens kan plaatsvinden wanneer krachtens wettelijke bepalingen gemachtigde entiteiten (wetshandhavingsinstanties) dergelijke informatie opvragen.

4. De gegevens worden niet gedeeld met andere entiteiten, tenzij het entiteiten zijn die bevoegd zijn op grond van wettelijke bepalingen.

5. Persoonsgegevens kunnen worden verwijderd wanneer de toestemming voor de verwerking ervan wordt ingetrokken.

6. Cookies zijn bestanden die door een website worden gebruikt. Ze maken het gemakkelijker om eerder bezochte pagina's te gebruiken. De verzamelde informatie is het IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem, internetprovider, taal, tijd en datum, locatie, informatie die via formulieren naar de website wordt verzonden.

7. De verzamelde gegevens worden onder meer gebruikt om te monitoren en te controleren hoe de website wordt gebruikt. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de functionaliteit te verbeteren. Gebruikersgegevens worden verzameld door de Clicky.com-tool, die als belangrijkste taak heeft het gebruikersgedrag op de website te volgen.

Dawid Zdeb, eigenaar van de website Simply-cash.com

© 2024 Simply-Cash.com